top of page

Nõuanded alustavale naisettevõtjale raamatupidaja, turundaja ja coachi perspektiivist.

Oma ettevõtte loomisest unistamine ja selle algne käima lükkamine on kahtlemata üks põnev ja motiveeriv aeg, kus ideed ja visioonid saavad vabalt lennata. Mida lähemale tuleb ettevõtte päriselt ja praktiliselt käima lükkamine (sh. OÜ loomine), seda suuremaks kasvavad inspireerivate visioonide kõrval ka hirmud.


Mitmed naised takerduvad kahjuks juba sellel hetkel liigselt oma hirmudesse ja lükkavad seda olulist sammu edasi. Ja loomulikult on ka naisi, kes võtavad julguse kokku ja teevad ka need viimased praktilised sammud ära ja loovad oma unistuse elluviimiseks ettevõtte.


Peale pikka ettevõttest unistamist paneb OÜ loomine mõnesmõttes ühele etapile punkti- unistus on tehtud reaalsuseks. Aga siis tekib üsna ruttu küsimus:


“Mul on nüüd ettevõtte- aga mis edasi!?”


Selle küsimuse tekkimine on mõnesmõttes loomulik asi, sest enne OÜ loomist keskenduti pigem visioonidele. Erinevad eesmärgid küll olid, kuid ilmselt mitte nii praktilistel tegevustasanditel. Pigem olid eesmärgid rohkem soovid ja visioonid sellest mida kõike teha võiks. OÜ loomise hetk ja päriselt teenuse/toote müügi alustamine toob aga lauale hulga praktilisi ja olgem ausad, ka ellujäämise küsimusi.


Tänane postitus on valminud koostöös raamatupidaja Ingeborg Virvestega ja turundusspetsialisti Grete Männikusega. Jagame ühiselt oma praktilisi nõuandeid ettevõtlusega alustavatele naistele.Ingeborg töötab igapäevaselt Maksu- ja Tolliametis. Selle kõrvalt omab ta väiksest raamatupidamisettevõtet ja pakub ka matermaatika eratunde õpilastele. Kõik tema kogemused annavad talle väga põhjalikud ja praktilised teadmised, kuidas ühes ettevõttes raamatupidamise peaks toimima.

Grete töötab Tartu Ülikooli pärnu Kolledžis turunduse nooremlektorina. Ta on Pärnu Kolledžis varasemalt olnud ka ettevõtluse ja turunduse assistent. Tal on magistrikraad teenuste disainis ja juhtimises. Lisaks sellele on ta Hingelt Vaba kogukonna looja, mis on kogukond oma päris loomingu leidmiseks ja realiseerimiseks.Mida silmas pidada raamatupidamises?

Ingeborg Virveste


Ettevõttega alustades ei pea omama kõiki raamatupidamise teadmisi, kuid algsed põhimõtted aitavad kindlasti tööd lihtsamaks teha ja vajadusel on lihtsam ka raamatupidaja käest abi küsida. Kindlasti on hea teada, mida peab kirja panema esitatavatele arvetele, millised deklaratsioonide ja aruannete esitamise kohustused ettevõtjatel on ja kuidas säilitada erinevaid raamatupidamislikke dokumente.


Alustav ettevõtja ei pea ettevõtte asutamisel kohe ruttama raamatupidajat võtma, kuid hea raamatupidaja tugi aitab ettevõtte tegevusele rohkem aega pöörata ja oskab vajadusel erinevate muredega aidata. Kindlasti tulevad ettevõtte alustamisel kasuks mõningad teadmised majandusest või finantsmaastikust üldiselt, kuid tänapäeva ühiskonnas ei ole nende teadmiste puudumine kindlasti takistuseks ettevõttega alustamisel. Peamiselt on tarvis julgust, pealehakkamist ja uudishimu, kõik vajalikud asjad on võimalik ära õppida või siis vajadusel teenuse osutaja palgata või teenust osta mõnelt teiselt ettevõttelt.


Neli asja, mida peab kindlasti teadma alustav ettevõtja raamatupidamisest:

1) Ettevõtetel on arvete koostamine üks väga oluline etapp. Nende koostamisel peab meeles pidama mõningaid kohustuslikke andmeid, mis arvetel kindlasti peavad olema:

* Arve number ja kuupäev

* Teenuse ja/või kauba nimetus ja kogus - ehk mida müüakse ja kui palju

* Müüja nimi, aadress ja kontaktandmed,

* Ostja nimi ja aadress - kui müük toimub eraisikule, siis neid andmeid arvel olema ei pea.

* Käibemaksukohustuslase number, kui ettevõte on registreeritud käibemaksukohustuslaseks.

* Arve summa - summa ilma käibemaksuta, käibemaks ja tasumisele kuuluv summa kokku.

* Maksmiseks vajalikud tingimused ja tähtaeg.


Arveid on kõige mugavam kasutada mõnes raamatupidamisprogrammis, kuid arveid on võimalik koostada ka kasutades Word või Excel programme või internetis leiduvaid erinevaid võimalusi.


2) Eestis on kehtestatud erinevad ettevõtlusega seotud maksumäärad. Kui alustav ettevõtja on võtnud oma raamatupidamise vähemalt alguses iseenda kanda, siis on tarvis meeles pidada millal ja milliseid deklaratsioone tuleb esitada ja millal vajalikke makse tasuda. Deklaratsioonid ja maksud sõltuvad, kas ettevõte on käibemaksukohustuslane või mitte ja kas ettevõte maksab töötasu(sid).


Kui ettevõte on käibemaksukohustuslane ja sellele on väljastatud käibemaksukohustuslase number, siis on tarvis iga kuu 20.ndaks kuupäevaks esitada eelmise kuu kohta Käibemaksudeklaratsioon ehk KMD. Deklareeritakse eelmisel kuul müügilt saadud käibemaks ja ostudelt tasutud käibemaks. Kui müügikäibemaks on suurem kui ostukäibemaks, siis tuleb riigile tasuda käibemaks, mis on rohkem saadud.

Kui ettevõte ei ole käibemaksukohustuslane, siis seda deklaratsiooni esitama ei pea.


Kui ettevõte maksab töötasusid, ettevõte omab sõiduautot ja eraisik on seda sõiduautot erasõitudeks kasutanud, ettevõttega on tehtud erinevaid kulutusi koostööpartnerite meelelahutuseks, majutamiseks või toitlustuseks, tehtud on annetusi või kingitusi või kajastatud ettevõtlusega mitteseotud kulusid. Sellisel juhul tuleb esitada järgneva kuu 10. kuupäevaks TSD ehk tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsioon ja selle lisad. Kui varasemalt mainitud kulutused puuduva. siis ei pea ettevõtja seda deklaratsiooni esitama ega selle järgseid makse tasuma.


Kõiki deklaratsioone saab esitada elektrooniliselt e-maksuametis.


Igal ettevõttel on kohustuslik esitada majandusaasta aruandeid järgneva aasta 30. juuniks. Neid aruandeid esitatakse äriregistrile. Isegi juhul, kui ettevõttel vaadeldaval perioodil majandustegevust ei toimunud, tuleb aruanne esitada.


3) Kõik ettevõtlusega seotud arved tuleb säilitada kas siis paberil või digitaalselt ja dokumentide säilitamiskohustus on 7 aastat. Tänapäeval on selle jaoks kindlasti mõistlik kasutada mõnda digitaalset lahendust, näiteks mõnda pilvelahendust Google Drive või Dropbox või mõnda muud. Sellisel juhul on vajadusel hea võimalus anda ligipääs ka raamatupidajale.

Kõige mõistlikum on kohe dokumendid ühte kohta koguda, kuid kui juhtub, et mõni dokument on kadunud, siis ostuarveid on võimalik uuesti küsida Võib küll juhtuda, et selle eest tahetakse veidikene raha saada, kuid võimalus on õnneks olemas.


4) Kui tunned, et raamatupidamislike erinevate nõudmiste ja tingimuste endale selgeks tegemine on liiga keeruline, siis alati tasub suhelda raamatupidajaga, kes saab mõne keerulisema asja selgitamisel või siis saab ettevõtte raamatupidamise enda haldusesse võtta. Tasub meeles pidada, et et raamatupidamise korraldamine on ettevõtja kohustus ja sellest ei ole pääsu ühelgi ettevõttel. Kõige lihtsam on algusest peale asjad korras hoida, sest hiljem vigu otsida ja parandada on tihti aeganõudvam ja ka kallim, kui kohe algusest peale investeerida raamatupidamisteenusesse.Lao tugev vundament turunduses!

Grete MännikusÄsja ettevõtlusega alustades võtab silme eest kirjuks soovituste hulk, mida oma ettevõtte ja selle toodete/teenuste turundamisel rakendada. Samas enne nende soovituste rakendamist tuleb laduda endale kindel vundament, et niigi nappe ressursse otstarbekalt ja sihipäraselt kasutada.


Tugeva vundamendi jaoks:


  • Pead endalt väga ausalt küsima, miks sa seda teed? See „miks“ ei ole vaid sinu isikliku heaolu suurendamine, vaid midagi enamat. Kas see väljendab sinu panust ühiskonna paremaks muutmisel või muudad sa kellegi elu läbi selle paremaks? Seega mõtle suuremale pildile, milles seisneb sinu ettevõtte panus ja kuidas sa realiseerid end läbi selle. Tänapäeval ei ole niivõrd oluline see, mida sa pakud, kui see, miks sa seda teed. Inimestele läheb korda toodete ja teenuste taga seisev „miks“, sest juba ammu ei osteta enam pelgalt tooteid ja teenuseid, vaid emotsioone ja lahendusi.

  • Pead mõistma, kes on sinu kliendid? Kindlasti oled juba kuulnud fraasi: „müües kõigile, ei müü sa mitte kellelegi“. Alustavate ettevõtjatena ei ole me piisavalt rikkad, et endale lubada priiskamist nii suure hulga inimeste püüdmiseks. Mõistes, kes on su kliendid, saad sa oma turundustegevus hiljem väga täpselt sihtida ja kõnetada oma sõnumitega just neid inimest, keda sul on vaja kõnetada. Kõik teised las jääda külmaks. Proovi võimalikult täpselt panna kirja oma kliendiprofiilid. Neid on tõenäoliselt mitu ning väga tihti need eristuvad nende kliendigruppide vajaduste järgi ehk miks nad on su toodetest või teenustest huvitatud ja ostavad sinult. Ja kui sa kirjutad oma turundussõnumeid, siis päriselt mõtle nendele inimestele, kes neid kliendigruppe esindavad, räägi justkui päris inimesega. See töötab palju efektiivsemalt!

  • Pead sõnastama, millist väärtust sa oma klientidele lood ja pakud? Igal kliendigrupil on erinevad vajadused või ajendid sinu toodete või teenuste tarbimiseks. Kuidas sa teed oma klientide elu paremaks läbi oma pakutava ja miks nad just sinu valivad? Kindlasti sõnasta need väärtuspakkumised iga kliendigrupi lõikes eraldi, sest siis sa saad selge ülevaate, milliseid sõnumeid läbi turunduse oma klientidele saata, et nad saaksid selge signaali, et just sinu ettevõte on neile lahenduseks.


Kui vundament on paigas, siis on sul selge teadmine, kus (sh millistes kanalites) sinu ettevõtte kliendid asuvad ning kuidas nendega suhelda. Uuri oma kliente ja küsi neilt otse suheldes küsimusi, et neid paremini tundma õppida. Vundamendi ladumisel suhtle kindlasti inimestega.


Kuidas olla alustava ettevõtjana enesekindel?

Triin Rebbas


Näen Flow Coachingus naisettevõtjaid coachides, et tihti on kõige suurem takistus eduka ettevõtte alguse ees meie enda madal enesekindlus. Me teame kõike, mida me peaksime ettevõttes tegema, et edu saavutada, aga me ei julge! Tuleb tuttav ette?


Kuidas oma enesekindlust suurendada ja hoida?


1) Sea endale realistlikud eesmärgid!


Ilmselt sul on suured visioonid ja unistused, kuid sa ei jõua teha kõike korraga! Kui eesmärk jääb täitmata, siis langeb kohe ka enesekindlus ja mõtted nagu "ma ei saagi sellega hakkama" hakkavad kohe pähe hiilima. Eesmärkide seadmine on kunst ja nende edukas täitmine suurendab lisaks edule ka sinu enesekindlust. Alustava ettevõtjana tahad ju näha, et asjad sujuvad! Realistlike eesmärkide seadmiseks:


  • Kaardista olulised ettevõtluse valdkonnad ära. Mis on 3 kõige prioriteetsemat valdkonda, mis aitaks loomulikult arendada ka kõike muud?

  • 3 prioriteedi seas sea mõõdetavad ja realistlikus suuruses eesmärgid (katseta, kui väiksesteks juppideks eesmärki jagada saad) ning pane need kirja!

  • Planeeri oma tegevusi süsteemselt. Alguses võtab süsteemid välja töötamine aega, kuid see on hiljem seda väärt, kui sinu ettevõte hakkab kasvama. Olen teinud enda eesmärkide planeerimise süsteemist tasuta töölehed.2) Leia endale vastutuspartner, coach või mentor, kes sind toetab. Sa ei pea üksi ettevõtluses pusima.


3) Hoia end!

Mida rohkem on sul eesmärke ja tegevusi, seda rohkem aega jäta ka enese hoidmisele. Päriselt. Lisaks vaata üle oma keskkond. Ümbritse end rohkem teiste ettevõtjatega ja edumeelsete inimestega. Sarnase mindsetiga kogukond avab nii võimalusi, kuid ka toetab sind vaimselt!

Comments


bottom of page